حبیب حسین زادگان مدیرکل اداره ورزش استان ابراز امیدواری کرد مشکلات نساجی حل شود...