در شرایطی که اوضاع نساجی خوب نیست، به سراغ هافبک نساجی رفتیم و با او همکلام شدیم...