در پایان دیدار نساجی - فولاد یزد، به سراغ حسین مسگرساروی رفتیم و دقایقی با او همکلام شدیم...