سرمربی نساجی می گوید: مشکلات تیم فوتبال نساجی بیشتر شده و این مشکلات به زندگی شخصی و زناشویی برخی از بازیکنان رخنه پیدا کرده است...