به سراغ الیاس قربانپور بازیکن تیم امید نساجی رفتیم...