به سراغ کاپیتان با اخلاق و آینده‌دار تیم جوانان نساجی رفتیم و دقایقی کوتاه با او به گفتگو پرداختیم...