در ادامه معرفی بازیکنان پایه باشگاه نساجی، به سراغ بازیکن دیگری از امیدهای نساجی رفتیم...