سرمربی تیم امید نساجی مازندران پس از قهرمانی در مرحله گروهی به صحبت پرداخت...