انشالله که فصل آینده در لیگ برتر باشیم و فضایی ایجاد کنیم که در شان نساجی باشد. یقین دارم که این مجموعه لیاقت حضور در لیگ برتر را دارد...