به سراغ علی امیری؛ مدیر عامل جدید باشگاه نساجی مازندران در فصل 96-97 رفتیم و با او به گفتگو پرداختیم...