در گفتگویی اختصاصی به سراغ مهدی پرهام رفتیم و دقایقی با او همکلام شدیم...