در گفتگویی اختصاصی به سراغ فرزاد مجیدی؛ سرپرست تیم نساجی مازندران رفتیم و با او به گفتگو پرداختیم...