فروشگاه شهروند
aparat
smsbanner

دریافت رادیو نساجی اسپرت

bazaar
sibche
7

نخستین گفتگو نوروزی؛مجید کاویانپور:مدیرعامل نساجی می شوم!

نساجی اسپرت: در نخستین گفتگو نوروزی به سراغ مجید کاویانپور رفتیم و گپ و گفت جالبی با ایشان انجام دادیم که با هم در ادامه می خوانیم...