کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آخرین اخطاریه خود را هم برای هواداران نساجی ارسال کرد...