حالا روزهایی است که تیم‌های نوپا شادمان می‌شوند...