در روزی که فوتبال مازندران در آرزوی بازگشت به لیگ برتر بود، سه گل به این تیم زدند...