ببخشید که نساجی را بیست‌ و حالا سه سال از سطح اول فوتبال دور نگه‌ داشته‌ایم...