بعد از جوابیه پرهام به نامه فرماندار حالا باید منتظر تصمیم مسئولین باشیم ...