زمانی می‌تونم اسمم رو عاشق نساجی بزارم که به این ۳۰ نکته، اعتقاد داشته باشم و بهشون عمل کنم...