بعد از جوابیه مدیرعامل نساجی درباره تغییر رنگ پیراهن نساجی در این فصل، یکی از هواداران نساجی آرشیوی از عکس‌های قدیمی را به نساجی اسپرت ارسال کرد...