نساجی اسپرت: فصل 91-90 لیگ آزادگان با قرارگیری نساجی مازندران در رده پنجم جدول به پایان رسید. در این پست خبری به بررسی و تحلیل آماری عملکرد نساجی و گلزنان این تیم در فصلی که گذشت می پردازیم...