پاداش برد مقابل گل‌گهر به اعضای تیم نساجی پرداخت شد