تمام شد، خوب یا بد نیم‌فصل اول تمام شد و جز خاطرات بازی‌های جذاب و حسرت توپ‌هایی گه گل نشد