پس از برگزاری ١۶ هفته از نوزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس و با قرار گرفتن ....