این تمرین از ساعت 13 عصر چهارشنبه در زمین ورزشی ساروکلا قائمشهر برگزار شد...