در ادامه فیلمی زیبا از تشویق بازیکنان تیم ملی جوانان ایران با صدای ابوالفضل رزاق پور؛ چشم و چراغ این روزهای فوتبال قائمشهر را مشاهده می کنید...