در ادامه می‌توانید ویدئو تشویق‌های غم انگیز مردم قائمشهر در استادیوم وطنی برای مرحوم اولادی، را مشاهده کنید...