مهرداد عبدی که در این فصل به نساجی پیوسته امروز 25 ساله شد تا به این مناسبت لحظاتی با او هم‌کلام شویم...