صحبت‌های مهدی پاشازاده و جواد نکونام در نشست مطبوعاتی بعد از دربی را گوش می‌دهیم...