در ادامه گفتگویی خواندنی با علی علیپور؛ مهاجم قائمشهری تیم پرسپولیس تهران را می‌خوانید...