عبدالرحیم خطیب؛ سرپرست تیم فوتبال پارس جنوبی، پیش از دیدار حساس پارس جم - نساجی توضیحاتی را ارائه کرد...