صحبت‌های سرمربیان دو تیم بعد از برد نساجی را می‌خوانید...