هفته پنجم لیگ یک فوتبال کشور با تساوی پرگل نساجی در وطنی و تداوم صدرنشینی شاگردان فیروز کریمی همراه شد...