شاگردان محمدمهدی حسین پور تمرینات منظمی را جهت حضور در لیگ برتر کشور پشت سر می گذرانند...