تا این جای کار که هفت هفته از رقابت ها سپری شده محمد عباس زاده 6 گل به ثمر رسانده...