بازیکنان نساجی اسپرت در ورزشگاه شهیدوطنی به مصاف جوانان نساجی مازندران رفتند...