مهدی ابراهیمی مدیرعامل باشگاه نساجی در خصوص حل مشکلات این باشگاه با حبیب حسین زادگان مدیرکل اداره ورزش و جوانان مازندران گفت و گو کرد...