مهدی ابراهیمی مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران در جمع خبرنگاران به سوالات مختلف پاسخ داد...