اعتصاب بازیکنان تیم فوتبال نساجی مازندران به دلیل مشکلات مالی همچنان ادامه دارد.