این دیدار مهیج در پایان با برتری قاطع 6 بر 2 شاگردان رامین کریم پور به پایان رسید...