کادرفنی و بازیکنان تیمهای بزرگسالان و جوانان نساجی ده ساله شدن رسانه خبری تحلیلی نساجی اسپرت را جشن گرفتند...