نساجی با پیروزی 2-0 مقابل مس رفسنجان امیدها را برای صعود همچنان زنده نگه داشت...