سرمربی موفق تیم جوانان نساجی مازندران قراردادش را به مدت یک فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد...