نساجی در دیدار خانگی‌اش از هفته بیست و پنجم توانست با دو گل محمد عباس‌زاده به پیروزی برسد...