تیم فوتبال نساجی مازندران در دیدار هفته سی و دوم هم تن به شکست داد تا سه باخت پیاپی را در کارنامه خود به ثبت برساند...