سه روز از مهلت نقل و انتقالات لیگ می‌گذرد و نساجی عملکرد نسبتا خوبی از خود نشان داده است...