طبق روال قبلی، این‌بار به معرفی بازیکنان جوان و سهمیه زیر 23 تیم بزرگسالان نساجی پرداختیم...