در نظرسنجی‌های برگزار شده در کانال رسمی سایت نساجی اسپرت در تلگرام تیم منتخب از نگاه هواداران تشکیل شد...