پس از پایان بازی اول نساجی و کسب برد و دریافت 3 امتیاز، به سراغ تعدادی از بازیکنان نساجی و ایرانجوان رفتیم...