امروز روز سرنوشت سازی برای همه ی دلدادگان نساجی مازندران است، برای کیفیت بهتر تشویق ها و حضور هرچه با کیفیت تر و بی حاشیه تر و امن تر در سفر رفت و برگشت به تهران لطفا به چند نکته توجه بفرمایید.